VCBS-015 DOUBLE TRIANGLE

Mã sản phẩm: VCBS-015-1000 DOUBLE TRIANGLE

Kích thước: 300x200x80mm

Trọng lượng: 4,8kgs/1pcs

Số Viên/Thùng: 3

Nhóm Màu: Xi măng

Color Code: Xi măng

Gạch có cùng mẫu