V20-904-T Gạch bông
     
V20-904-T Gạch bông
V20-904-T Gạch bông

V20-904-T Gạch bông

Mã sản phẩm: V20-904-T

Kích thước: 200 x 200 x 16 mm

Trọng lượng: 1.35 KG/box

Số Viên/Thùng: 12 pcs/box - 25 pcs/sqm

Nhóm Màu: 100020044005

Color Code: 1000.2004.4005

Gạch có cùng mẫu