Summer 4

Mã sản phẩm: VT20-200-T-04

Kích thước: 200 x 200 x 16 mm

Trọng lượng: 1.35 KG/box

Số Viên/Thùng: 12 pcs/box - 25 pcs/sqm

Nhóm Màu: 1006CR415CR116

Color Code: 1006.CR415.CR116

Gạch có cùng mẫu