First McDonald shop (HCM)

Mar 04 , 2017  |  7,064

Một trong những cửa hàng đầu tiên của McDonald's sử dụng gạch bông trong thiết kế nội thất. Sản phẩm gạch bông Viet Tiles vinh dự được chọn để sử dụng trong công trinh này - cửa hàng McDonald Bưu Điện Trung Tâm Sài Gòn.

First McDonald shop tiles of viettiles

First McDonald shop tiles of viettiles