Công cụ mô phỏng tương tác của Viettiles giúp bạn thiết kế sơ bộ bố cục mẫu theo ý tưởng của riêng mình.

Bản quyền thuộc về công ty Cổ Phần Viet Tiles / www.viettiles.com

Vui lòng liên hệ chúng tôi theo email info@viettiles.com | Tel: +84.28.37407809 nếu cần thêm thông tin.

Hoặc đến showroom Viettiles tại số 91 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Tp HCM

Mã sản phẩm dùng cho mô phỏng trên:
 • VL20-001
 • V10-01
 • V10-02
 • V10-03
 • V10-04
 • V10-05
 • V10-06
 • V10-08
 • V14-002-F-01
 • V14-004-F-01
 • V14-005-F-01
 • RED RIVER
 • BLUE OCEAN
 • Golden Times
 • Green Lake
 • Black White
 • Grey White
 • VL20-3003
 • VL20-3009
 • VL20-5012
 • Thin Tiles
 • Thin Tiles-02
 • CUBE
 • VCB-011 Leaf
 • VCB-012 Maze 4
 • VCB-003 Four Y
 • VCB-008 One Y
 • Blue Herringbone Patchwork
 • Chic Patchwork Collection
 • VCB-002 Roller
 • VCB-005 Diamond
 • VCB-001 Flower
 • VCB-009 Maze 2
 • VCB-007 Star
 • VCB-004 Roman
 • VCB-010 Sunrise
 • VB10-001
 • VB15-002
 • VF20-003 Gạch vảy cá
 • VF12-4021 Gạch vảy cá
 • V30-003
 • V30-004
 • VCB-013 Lace
 • VCB-014 Space
 • VCB-015 Seafoam
 • VCB-016 Cover
 • VCB-017 Ball
 • VCB-018 Mountain
 • VCB-020 Taly
 • Cement flower pot 20x20
 • Flower pot 20x20
 • Cement tile flower pot 15x15
 • Cement Flower Pot 15x15
 • Flower pot 10x10
 • V20-001-F-01 Gạch bông
 • V20-426-T-01
 • V20-201-F-01
 • V20-201-F-02
 • V20-427-T01
 • V20-004-F-01 Gạch bông
 • V20-434-T01
 • V20-201-F-03
 • V20-434-T-02
 • V20-434-T-03
 • V20-201-T-01
 • V20-007-F-01
 • V20-201-T-02
 • V20-436-T-01
 • V20-010 -T-01
 • V20-201-T-03
 • V20-012-T-01
 • V20-437-T-02
 • V20-201-T-04
 • V20-015-T-01
 • V20-438-T-01
 • V20-202-F-01
 • V20-439-T-01
 • V20-015-F-02
 • V20-016-T-01
 • V20-202-F-02
 • V20-440-T-01
 • V20-017-F01
 • V20-203-T-01
 • V20-442-F-01
 • V20-205-T-01
 • V20-019-T01
 • V20-446-T-01
 • V20-019-T02
 • V20-021-T01
 • V20-206-T-01
 • V20-022-F01
 • V20-482-T-01
 • V20-210-T-02
 • V20-026-T-01
 • V20-483-F-01
 • V20-028-F-01
 • V20-486-T-01
 • V20-028-F-02
 • V20-210-T-01
 • V20-029-F-01
 • V20-500-T-01
 • V20-502-F-01
 • V20-045-F-01
 • V20-504-F-01
 • V20-030-S-01
 • V20-211-T-01
 • V20-030-S-02
 • V20-505-F-01
 • V20-212-F-01
 • V20-257 Gạch bông
 • V20-513-F-01
 • V20-031-T-01
 • V20-033-T-01
 • V20-200-T-03
 • V20-034-T-01
 • V20-034-T-02
 • V20-002-T-01 Gạch bông
 • V20-527-T-01
 • V20-213-T-01
 • V20-035-T-01
 • V20-036-T-01
 • V20-214-T-01
 • V20-005-T-01
 • V20-215-T-01
 • V20-046-T-01
 • V20-050-F-01
 • V20-3D-001 Interline 7010
 • V20-566-F-01
 • V20-567-T-01
 • V20-423-T-01
 • V20-568-T-02
 • V20-051-T-01
 • V20-611-T-01
 • V20-051-T-02
 • V20-052-T-01
 • V20-617-T-01
 • V20-216-T-01
 • V20-425-T-01
 • V20-217-T-01
 • V20-425-T-02
 • V20-052-T-02
 • V20-218-T-01
 • V20-219-T-01
 • V20-421-F-01
 • V20-220-T-01
 • V20-001-F-02 Gạch bông
 • V20-220-T-02
 • V20-036-T-02
 • V20-294-F-01
 • V20-057-T-01
 • V20-232-T-01
 • V20-059-T-01
 • V20-060-T-01
 • V20-260-T-01
 • V20-258-F-01
 • V20-234-T-01
 • V20-060-T-02
 • V20-255-T-01
 • V20-061-T-01
 • V20-232-T-02
 • V20-236-T-01
 • V20-061-T-02
 • V20-252-F-01
 • V20-005-T-02
 • V20-238-T-01
 • V20-243-T-01
 • V20-239-T-01
 • V20-062-F-01
 • V20-242-F-01
 • V20-241-T-01
 • V20-064-T-01
 • V20-241-T-02
 • V20-065-F-01
 • V20-065-T-01
 • V20-236-T-02
 • V20-633-F-01
 • V20-068-F-01
 • V20-079-F-01
 • V20-395-T-01
 • V20-237-T-01
 • V20-099-F-01
 • V20-098-T-01
 • V20-098-T-02
 • V20-631-T-01
 • V20-237-T-02
 • V20-098-F-01
 • V20-632-T-01
 • V20-002-T-02 Gạch bông
 • V20-011-T02 Gạch bông
 • V20-099-T-01
 • V20-264-T-01
 • V20-101-F-01
 • V20-261-T-01
 • V20-270-F-01
 • V20-262-T-01
 • V20-107-F-01
 • V20-170-S-01
 • V20-120-T-01
 • V20-120-T-02
 • V20-120-T-03
 • V20-142-F-01
 • V20-128-T-01
 • V20-130-T-01
 • V20-134-F-01
 • V20-139-T-01
 • V20-134-S-01
 • V20-137-T-01
 • V20-135-F-01
 • V20-135-F-02
 • V20-136-T-01
 • V20-388-F-01
 • V20-389-F-01
 • V20-394-T-01
 • V20-386-F-01
 • V20-385-T-01
 • V20-200-T-01
 • V20-200-T-02
 • V20-381-T-01
 • V20-380-T-01
 • V20-382-T-01
 • V20-383-T-01
 • V20-384-S-01
 • V20-370-T-01
 • V20-369-F-01
 • V20-369-F-02
 • V20-009-T-01
 • V20-033-T-02
 • V20-061-T-03
 • V20-361-T-01
 • V20-359-T-01
 • V20-023-T01
 • V20-024-T-01
 • V20-025-T-01
 • V20-342-T-01
 • V20-032-T-01
 • V20-271-F-01
 • V20-271-T-01
 • V20-271-T-02
 • V20-273-T-01
 • V20-274-F-01
 • V20-275-F-01
 • V20-276-T-01
 • V20-277-T-01
 • V20-279-T-01
 • V20-278-F-01
 • V20-281-F-01
 • V20-282-T-01
 • V20-283-T-01
 • V20-284-T-01
 • V20-325-T-01
 • V20-325-T-02
 • V15-136-T-01
 • V15-202-F-01
 • V15-202-T-01
 • V15-295-F-01
 • V15-522-T-01
 • V15-523-T-01
 • V15-524-F-01
 • V15-525-T-01
 • V15-525-T-02
 • V15-537-T-01
 • Chậu hoa nghệ thuật 01
 • V15-009-T-01
 • V15-032-T-01
 • V15-200-T-01
 • V15-365-T-01
 • V15-539-T-01
 • V15-671-F-01
 • V15-672-F-01
 • V15-011
 • V15-675-F-01
 • VH23-001-T-01
 • VH23-003-T-01
 • VH23-004-T-01
 • VH23-005-T-01
 • VH23-006-T-01
 • VH23-008-T-01
 • VH23-009-T-01
 • VH23-010-T-01
 • VH23-010-T-02
 • VH23-010-T-03
 • VH23-011-T-01
 • VH23-012-F-01
 • VH23-013-T-01
 • VH23-014-T-01
 • VH23-015-T-01
 • VH23-016-T-01
 • VH23-016-T-02
 • VH23-018-T-01
 • VH23-021-T-01
 • VH23-035-T-01
 • VH23-037-F-01
 • VH23-039-T-01
 • VH23-039-T-02
 • VH23-041-T-01
 • VH23-045-T-01
 • VH23-049-F-01
 • VH23-050-T-01
 • VH23-051-T-01
 • VH23-052-T-01
 • Autumn
 • Iris Stone 2
 • Connect 1
 • Connect 2
 • Iris Stone 1
 • Tulip Stone 1
 • Tulip Stone 2
 • Spring
 • Cubic
 • Square in Square
 • Summer 1
 • Summer 2
 • Bocasino
 • VT20-217 Anywhere 1
 • Anywhere 2
 • Angle Eyes
 • VT20-342 New York
 • Winter
 • Butterfly
 • River
 • VT20-543-T01 Milan
 • Crown
 • V20R-007-F-01
 • V20R-008-T-01
 • V20R-008-T-02
 • V20R-010-T-01
 • V20R-015
 • V20R-014-F-01
 • V20R-016
 • V20R-019
 • V20R-020-T-01
 • V20R-021
 • V20R-022
 • V20R-023
 • V20R-017-T-01
 • V20R-024
 • V20R-001-F-01
 • Starfish 2
 • Starfish 1
 • VZ20-061 Lucky Coin
 • V20R-006
 • V20R-009-F-01
 • V20R-011-T-01
 • V20R-012-T-01
 • V20R-012-T-02
 • V20R-014
 • V20R-018
 • V20B-001-T-01
 • V20C-001-T-01
 • V20B-001-T-02
 • V20C-001-T-02
 • V20B-002-T-01
 • V20C-002-T-01
 • V20B-003-F-01
 • V20C-003-F-01
 • V20B-004-F-01
 • V20C-004-F-01
 • V20B-006-F-01
 • V20C-006-F-01
 • V20B-006-T-01
 • V20C-006-T-01
 • V20B-007-T-01
 • V20C-007-T-01
 • V20C-007-T-02
 • V20B-007-T-02
 • V20B-008-T-01
 • V20C-008-T-01
 • V20B-009-F-01
 • V20C-009-F-01
 • V20B-010-F-01
 • V20C-010-F-01
 • V20B-011-F-01
 • V20C-011-F-01
 • V20B-013-T-01
 • V20C-013-T-01
 • V20B-015-F-01
 • V20C-015-F-01
 • V20B-017-T-01
 • V20C-017-T-01
 • V20B-020-T-01
 • V20C-020-T-01
 • Chậu hoa nghệ thuật 03
 • Chậu hoa nghệ thuật 04
 • Chậu hoa nghệ thuật 05
 • Chậu hoa
 • V20-216-T-02
 • VCB-021 Mountain 2
 • VCB-019 Window
 • VCB-022 Lamp
 • VCB30-001 Sunstory
 • VCB30-002 Stars
 • VCB30-003 Squares
 • VCB30-004 Hindu
 • VCB30-005 Cones
 • VCB-006-1000 Cube
 • VCB-016-1000 Cover
 • V20-061-T-04
 • Micheal
 • VCB-001-1000 Flower
 • VCB-002-1000 Roller
 • VCB-003-1000 Four Y
 • VCB-004-1000 Roman
 • VCB-005-1000 Diamond
 • VCB-007-1000 Star
 • VCB-008-1000 One Y
 • VCB-009-1000 Maze 2
 • VCB-011-1000 Leaf
 • VCB-012-1000 Maze-4
 • VCB-013-1000 Lace
 • VCB-014-1000 Space
 • VCB-019-1000 Window
 • VCB-010-1000 Sunrise
 • VCB-018-1000 Mountain
 • VCB-021-1000 Mountain 2
 • VCB-017-1000 Ball
 • VCB-020-1000 Taly
 • VCB-022-1000 Lamp
 • VCB30-004-1000 Hindu
 • VCB30-005-1000 Cones
 • VCB30-003-1000 Squares
 • VCB30-002-1000 Stars
 • VCB30-001-1000 Sunstory
 • V20-149-T-01
 • V20-682-T-01
 • V20-683-T-01
 • V20-697-F-01
 • V20-717-T-01
 • Lamp Blue
 • Roller Green
 • VCB-025 Octagon
 • Star Yellow
 • VCB30-006 Connect
 • V20-3D-001 Interline
 • V20R-3D-002 C Interline
 • V20-721-T-01 Gạch bông
 • V20-714-T-01 Gạch bông
 • Sunrise Red
 • VCB-015-1000 Seafoam
 • V20-296-F-01
 • VT20C-040-T-01
 • VT20B-040-T-01
 • VT20C-039-T-01
 • VT20B-039-T-01
 • VT20-156 Hopea
 • VT20-164-T-01
 • VT20C-047-T-01
 • VT20B-047-T-01
 • V20-271-T-03
 • V20C-039-T-01
 • V20B-039-T-01
 • V20-002-T-03 Gạch bông
 • V20-042-F-01
 • V20-098-T-04
 • V20-765 Gạch bông
 • V20-308-F-01
 • V20-331-T-01
 • VZ20-007-T01 Orchids Stone (XC)
 • V15-005
 • Flower Blue
 • Flower Green
 • Flower Red
 • Flower Yellow
 • Flower Chocolate
 • Roller Blue
 • Roller Red
 • Roller Yellow
 • Roller Chocolate
 • Four Y Red
 • Four Y Blue
 • Four Y Yellow
 • Four Y Green
 • Four Y Black
 • Four Chocolate
 • Roman Blue
 • Roman Green
 • Roman Chocolate
 • Roman Red
 • Roman Yellow
 • Diamond Blue
 • Diamond Chocolate
 • Diamond Green
 • Diamond Red
 • Diamond Yellow
 • Cube Xanh Biển
 • Cube Sô cô la
 • Cube Xanh Lá
 • Cube đỏ
 • Cube Vàng
 • Star Xanh Biển
 • Star Sô cô la
 • Star Xanh Lá
 • Star Đỏ
 • Star Vàng
 • One-Y Xanh Biển
 • One-Y Sô cô la
 • One-Y Xanh Lá
 • One-Y Đỏ
 • One-Y Vàng
 • Maze 2 Xanh Biển
 • Maze 2 Sô cô la
 • Maze 2 Xanh Lá
 • Maze 2 Đỏ
 • Maze 2 Vàng
 • Sunrise Sô cô la
 • Sunrise Xanh Biển
 • Sunrise Xanh Lá
 • Sunrise Vàng
 • Leaf Xanh Biển
 • Leaf Sô cô la
 • Leaf Xanh Lá
 • Leaf Đỏ
 • Leaf Vàng
 • Maze 4 Xanh Biển
 • Maze 4 Sô cô la
 • Maze 4 Xanh Lá
 • Maze 4 Đỏ
 • Maze 4 Vàng
 • Lace Xanh Biển
 • Lace Sô cô la
 • Lace Xanh Lá
 • Lace Đỏ
 • Lace Vàng
 • Space Xanh Biền
 • Space Sô cô la
 • Space Xanh Lá
 • Space Đỏ
 • Space Vàng
 • Seafoam Xanh Biền
 • Seafoam Sô cô la
 • Seafoam Xanh Lá
 • Seafoam Đỏ
 • Seafoam Vàng
 • Cover Xanh Biển
 • Cover Sô cô la
 • Cover Xanh Lá
 • Cover Đỏ
 • Cover Vàng
 • Ball Xanh Biển
 • Ball Sô cô la
 • Ball Xanh Lá
 • Ball Đỏ
 • Ball Vàng
 • Mountain Xanh Biển
 • Mountain Sô cô La
 • Mountain Xanh Lá
 • Mountain Đỏ
 • Mountain Vàng
 • Window Xanh Biển
 • Window Sô cô la
 • Window Xanh Lá
 • Window Đỏ
 • Window Vàng
 • Taly Xanh Biển
 • Taly Sô cô la
 • Taly Xanh Lá
 • Taly Đỏ
 • Taly Vàng
 • Mountain 2 Xanh Biển
 • Mountain 2 Sô cô la
 • Mountain 2 Xanh Lá
 • Mountain 2 Đỏ
 • Mountain 2 Vàng
 • Lamp Xanh Biển
 • Lamp Sô cô la
 • Lamp Xanh Lá
 • Lamp Đỏ
 • Lamp Vàng
 • Orchids Stone
 • WinBell
 • Clover
 • Peacok
 • Tulip Stone 3
 • Ocean Wave
 • Queen
 • Summer 3
 • Summer 4
 • Mint
 • Olimpic
 • Garden
 • The Circle
 • Snowflake
 • Oncidier
 • Lily Stone
 • Laze
 • Magic Circle
 • Joinder
 • Lantern
 • V15-001
 • V15-002
 • V15-003
 • V15-004
 • V20-015-T03 Gạch bông
 • VH23-002 Gạch lục giác
 • V20-326-T-01 Gạch bông
 • V20-264-T-02 Gạch bông
 • V20-202-F-03 Gạch bông
 • V20-202-F-04 Gạch bông
 • V20-714-T-02 Gạch bông
 • V20-009-T-02 Gạch bông
 • V20-084 Gạch bông
 • VCB-024 Blend
 • V20-003 Gạch bông
 • V20-002-T-05 Gạch bông
 • V20-001-F-04 Gạch bông
 • V20-001-F-03 Gạch bông
 • VCB30-006-1000 Connect
 • V20-3D-001-Interline 3D
 • V20-3D-007-C-Interline 3D
 • V20-002-T-04 Gạch bông
 • V20-696-T-01 Gạch bông
 • V20-694-T-01 Gạch bông
 • V20-690-T-01 Gạch bông
 • V20-690-T-02 Gạch bông
 • VF20-002 Gạch vảy cá
 • VF12-2000 Gạch vảy cá
 • VF12-1005 Gạch vảy cá
 • VF12-2002 Gạch vảy cá
 • VF20-002-T02 Gạch vảy cá
 • VF20-002-T03 Gạch vảy cá
 • V20-903 Gạch bông
 • V20-832 Gạch bông
 • V20-052 Gạch bông
 • V20-428 Gạch bông
 • V20-829 Gạch bông
 • V20-394 Gạch bông
 • VCB-026 Rubik
 • VCB-023 Window 4
 • Gạch bông Trắng Đen Xám
 • Gạch bông Patchwork
 • Gạch bông Xanh dương
 • Gạch bông Xanh lá
 • VCB-023-1000 Window 4
 • VCB-024-1000 Blend
 • VCB-025-1000 Octagon
 • V20-763 Gạch bông
 • V20-184-T02 Gạch bông
 • V30-807 Gạch bông
 • V30-006 Gạch bông
 • VCB-032 Lucky
 • VCB-031 Matrix
 • VCB-028 Floral
 • V20-904-T Gạch bông
 • V20-961-T Gạch bông
 • V20-964-T Gạch bông
 • VCB30-008 Cheese
 • VCB30-007 Hole
 • V20-889-T01 Gạch bông
 • VT20-969-T01 Gạch bông terrazzo
 • V20-766-T01 Gạch bông
 • V20-768-T01 Gạch bông
 • V20-767-T01 Gạch bông
 • V20-019-T03 Gạch bông
 • VT20C-055
 • VT20B-055
 • VT20-425
 • VT20-281
 • VT20C-002-T01
 • VT20B-002-T01
 • VT20B-037-T01
 • VT20C-037-T01
 • V20C-047
 • V20B-047
 • V20C-047
 • VCB-029 Field 1
 • VCB-030 Field 2
 • VCB-033 Eirlys
 • VCB-034 Fishscale
 • VCB-026 Rubik
 • VCB-027 Smile
 • VCB-028 Floral
 • VCB-029 Field 1
 • VCB-030 Field 2
 • VCB-031 Matrix
 • VT30-008
 • VT30-004
 • VT20-361 Winter
 • V30-018 Gạch bông
 • V20-610 Gạch bông
 • VT20-371 Butterfly (XC)
 • V20-360 Gạch bông
 • V20-842 Gạch bông
 • V20-942 Gạch bông
 • V20-064-T02 Gạch bông
 • V20-913 Gạch bông
 • V20-902 Gạch bông
 • V20-156 Gạch bông
 • VT15-009-T01 Gạch terrazzo
 • VT15-009-T02 Gạch terrazzo
 • VT15-200-T01 Gạch terrazzo
 • VT20-271-T02 Gạch terrazzo
 • V15-009-T02 Gạch bông
 • V15-017 Gạch bông
 • V15-018 Gạch bông
 • V15-019 Gạch bông
 • V15-020 Gạch bông
 • V15-021 Gạch bông
 • V15-361 Gạch bông
 • VCB30-009 V Line
 • V20-669 Gạch bông
 • V20-028 Gạch bông
 • V20-157 Gạch bông
 • V20-3D-001 Interline 2019
 • V20-3D-001 Interline 3003
 • V20-3D-001 Interline 3030
 • V20-3D-001 Interline 3038
 • V20-3D-001 Interline 4005
 • V20-3D-001 Interline 4065
 • V20-797 Gạch bông
 • V20-005-T05 Gạch bông
 • V20-361-T02 Gạch bông
 • V20-550 Gạch bông
 • V20-028-T02 Gạch bông
 • V20-424 Gạch bông
 • VH23-016-T03 Gạch lục giác
 • VH23-034-T01 Gạch lục giác
 • VH23-067-T01 Gạch lục giác
 • VH23-068-T01 Gạch lục giác
 • VCB30-007 Hole
 • Gạch Terrazzo CR200A
 • Gạch Terrazzo VZ100
 • Gạch Terrazzo CR100A
 • Gạch Terrazzo CR100B
 • Gạch Terrazzo CR100C
 • Gạch Terrazzo CR100D
 • Gạch Terrazzo CR200B
 • Gạch Terrazzo CR102
 • VM-001 Gạch Đồng
 • VM-002 Gạch Đồng
 • VM-003 Gạch Đồng
 • VM-004 Gạch Đồng
 • VM-004-T02 Gạch Đồng
 • VHM-001 Gạch đồng
 • VCB30-008-1000 Cheese
 • VCBS-002 Triangle
Vui lòng chọn mẫu