VCB-025-1000 Octagon

Mã sản phẩm: VCB-025-1000

Kích thước: 190 x 190 x 65 mm

Trọng lượng: 2.5 - 3 kgs/pcs

Số Viên/Thùng: 25 pcs per sqm

Nhóm Màu: Xi măng trắng

Color Code: Xi măng trắng

Gạch có cùng mẫu

Bạn có thể sử dụng gạch bông gió Viettiles để xây dựng hàng rào

Ngày càng nhiều người sử dụng gạch bông gió trong thiết kế thi công

Gạch thông được dùng trang trí mặt tiền