VCB-023 Window 4
     
VCB-023 Window 4
VCB-023 Window 4

VCB-023 Window 4

Mã sản phẩm: VCB-023

Kích thước: 190 x 190 x 65 mm

Trọng lượng: 2.5 - 3 kgs/pcs

Số Viên/Thùng: 25 pcs per sqm

Nhóm Màu: Xi măng

Color Code: Xi măng

Gạch có cùng mẫu