V15-019 Gạch bông

Mã sản phẩm: V15-019

Kích thước: 150 x 150 x 16 mm

Trọng lượng: 0.76 kg [1.67 pounds]

Số Viên/Thùng: 12 pcs/box

Nhóm Màu: 1000

Color Code: 1000

Gạch có cùng mẫu