VCBS-005-Rectangle
 

VCBS-005-Rectangle

Mã sản phẩm: VCBS-005-Rectangle

Kích thước: 300x100x100x80 mm

Trọng lượng: 3,3 kgs

Số Viên/Thùng: 6

Nhóm Màu: Xi măng

Color Code: Xi măng

Gạch có cùng mẫu