VL20-3003

Mã sản phẩm: VL20-3003

Kích thước: (L) 200 x 200 mm

Trọng lượng: 0.8 kg/pcs [1.76 pounds]

Số Viên/Thùng: 12 pcs/box - 45 pcs/sqm

Nhóm Màu: 10063001

Color Code: 1006.3001

Gạch có cùng mẫu