VL20-3009

Mã sản phẩm: VL20-3009

Kích thước: (L) 200 x 200 mm

Trọng lượng: 0.8 kg/pcs [1.76 pounds]

Số Viên/Thùng: 12 pcs/box - 45 pcs/sqm

Nhóm Màu: 10004012

Color Code: 1000.4012

Gạch có cùng mẫu