V20-434-T-02

Mã sản phẩm: V20-434-T-02

Kích thước: 200 x 200 x 16 mm

Trọng lượng: 1.35 KG/box

Số Viên/Thùng: 12 pcs/box - 25 pcs/sqm

Nhóm Màu: 10002000

Color Code: 1000.2000

Gạch có cùng mẫu

Với mẫu gạch bông có kích thước rất khó, hơn 170 lần đổ phải là một nghệ nhân chuyên nghiệp mới thực hiện được