Gạch bông thủ công

May 05 , 2020  |  1,690

Những sản phẩm gạch bông handmade luôn đặc biệt vì đơn giản là nó khác biệt.

Cùng một chiếc khuôn, cùng những lọ màu, nhưng mỗi viên gạch làm ra là duy nhất và khác biệt bởi cảm xúc và sự tỉ mỉ của người thợ chăm chút vào đó.

HÀNH TRÌNH GẠCH BÔNG

Về chúng tôi

Tin tức mới