Big projects of Viettiles for cement tiles

May 06 , 2020  |  1,338

The renovation project at W Fort Lauderdale Hotel (USA), with a budget of over $ 55 million, has selected Viet Tiles (through its partner Villa Lagoon Tile) for use in many luxury and important areas  of the project. This is an example of unlimited creativity from Viettiles’s cement tiles , with modern patterns in triangular tiles, size 340 x 340 mm.

Please contact Viettiles for your projects to ensure your peace of mind regarding quality, capacity, and consulting services.

---------------------

Dự án cải tạo khách sạn W Fort Lauderdale (Mỹ), với ngân sách hơn 55 triệu đô la, đã chọn sản phẩm gạch bông Viet Tiles (thông qua đối tác Villa Lagoon Tile) để sử dụng trong nhiều khu vực sang trọng và quan trọng của dự án. Đây là một ví dụ điển hình cho sự sáng tạo không giới hạn từ gạch bông Viettiles, với các mẫu hoa văn hiện đại trong mẫu gạch hình tam giác, kích thước 340 x 340 mm.

Hãy liên hệ Viettiles cho các dự án của bạn để đảm bảo cho bạn sự an tâm về chất lượng, năng lực cung ứng và dịch vụ tư vấn.

 

 

CEMENT TILE STORY

About Us

News